Starčevićeva himna

dr. Ante Starčević - Otac Domovine

Sretna nam bila Hrvatska mati,
Svaki će život dati njoj,
Naše je geslo: Bog i Hrvati,
Hrvat u svojoj kući svoj!
Onomu slava koji nas vodi.
S kim će nam nova sreća cvast,
Koji nas vodi k miloj slobodi:
Vječna mu slava, vječna čast!
Slava mu, slava mu, Starčeviću našemu.
Slava mu, slava mu, vječna mu slava i čast!

Živila dična stranka nam prava,
Silan je danas njezin broj,
Tko god je uma bistra i zdrava,
S ponosom taj se broji k njoj;
Onomu slava, koji je znao,
Ploču sa našeg groba dić,
Koji je prvi budit nas stao:
Bio je Ante Starčević!

Živila naša stara sloboda,
Sto put smo za nju znali mriet,
Da se je divom hrvatskog roda
Morao divit cieli sviet;
Onomu slava, koji je bio
Vazda slobođaš, sokol ptić,
Koji se nije vezati htio:
Bio je Ante Starčević!

Živila naša vjera i nada,
Da će i nama granut spas,
Da će i nakon stoljetnih jada
Naše jedinstvo spasit nas;
Onomu slava, koji je prvi
Znao nam sviest i ponos dić,
Da smo svi sinci hrvatske krvi:
Bio je Ante Starčević!

Živila naša ljubav i sloga,
Bog će im biti jaki štit,
Slož’mo se, braćo, u ime Boga,
Hrvatska mora sretna bit!
Onomu slava, koji je s nova
Znao nam slaba krila dić,
Slavan je na sve vieke vjekova:
Slavni naš vodja Starčević!

-Dr. August Harambašić.

Potpiši peticiju danas - pridruži se pokretu za službeni spomendan Ante Starčevića

Peticija - Ante Starčević

Najnovije vijesti