Politika

dr. Ante Starčević - Otac Domovine

Država je ukupnost osoba i stvari pod jednom istom vrhovnom čovječjom vlašću stojećih.

Politika je pak znanost, koja uči onu skupnost držati

Kako se ta skupnost ili država može uzdržati?

Silom ? Sila silu uzbija

Lažju i prevarom? Obe stestre imaju kratke noge, gdje laž ruča ne večera. Boj ih se i sam.

Glupošću? Glup je čovjek rodjeni brat divljoj zvijeri.

Mitom? Ne ćeš nikada dovoljno nasmagati. Mićenik obično i probire mito. Obećanjem? Obećanje je potpuno isplaćeno obećanjem.

Ljubavlju? Da, ljubavlju ijedino ljubavlju. Ljubav se ljubavlju kupuje. Ukupnost će te ljubiti, ako ju usrećiš. Sreća naroda pak se sastoji u prosvjetljenju i blagostanju.

Koliko je zla iz neznanstva poteklo, toliko ga je i potreba izlegla. Slaboća se podlaže nuždi, a zloća je plod nužde i gluposti.

Čime su narodi bogatiji i čime je medju njima manje zloća i opačina, time je politika bolja i protivno.

Ispovjedismo da hotice i znalice nitko ne radi o zlu, pače da svaku politiku naj svetija namjera vodi. Kad dakle proglasismo politiku znanošću općenitom, bez obzira na narode i države, mnijemo da bi zemlja već davno bila postala rajem, kad bi se bila stotinska struka onoga truda, što je upotrebljen nehotice i neznalice za ljude otupiti i osiromašiti, uporavila za prosvjetliti ih i obogatiti.

Što nadjemo korisna ma gdje, svesrdno ćemo preporučivati i nastojati, da mu se i mi Hrvati prilagodimo. Namjerimo li se na što škodljiva makar gdje, odbijati ćemo svom snagom i njega od nas, i nas od njega; pa ni u ovom slučaju ne ćemo sumnjati o ničijoj najboljoj volji i naj svetijoj želji, nego ćemo gledati, da stvar pristojnim načinom razjasnimo.


*dio uvodnika pod nasolovom “Politika” objavljenog u 6. broju narodnog glasila “Pozor” kasnije “Obzor

Potpiši peticiju danas - pridruži se pokretu za službeni spomendan Ante Starčevića

Peticija - Ante Starčević

Najnovije vijesti